La resposta de l’Alcalde a les propostes del Consell d’Infants

Vull felicitar a totes les persones que, des de la seva creació, han format part del Consell d’Infants de Castellar. Crec que feu una molt bona feina i que les vostres propostes ens ajuden a millorar Castellar.

A continuació, us dono resposta a les propostes, suggeriments i queixes que em veu fer arribar:

-Millora de les places: intentarem consultar les actuacions futures a fer, especialment les que tinguin una afectació més directa als infants. No obstant, cal tenir en compte que de vegades tenim certes limitacions. En aquest cas vam poder fer les millores gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. Aquesta subvenció tenia una destinació concreta i vam pensar que dotar de cautxú als jocs infantils de la vila, una petició que teníem sobre la taula, ens permetria millorar la seva seguretat i i higiene. Entenem que va ser una molèstia fer tots els jocs de cop però s’havien de complir uns terminis i d’aquesta manera abaratíem costos.

-El bote-bote de la Plaça Major es va trencar i vam decidir no reposar-lo ja que vam comprovar que resultava perillós, ja que determinades persones en feien un ús inadequat.

-Els gronxadors de la Plaça Calissó els anirem reposant a mesura que disposem d’existències

-La Plaça Catalunya ja disposa de camp de futbol i de bàsquet. En el moment en que la vam remodelar vam optar per col·locar-los a la part baixa perquè d’aquesta manera no afectaven els usos d’altres parts de la plaça.

-La reparació de la font de la Plaça Catalunya està a l’espera que rebem una peça que ens falta, tan aviat com la tinguem anirà un operari a arranjar-la. La font d’El Casal és un compromís que tenim i que esperem complir aviat, el problema és que hem de fer arribar l’aigua i això té un cost important, a més de força hores de feina. L’antiga font de la Plaça Mentre Anyé es va substituir per una nova ja que estava molt malmesa i no era recuperable.

-A la remodelació de la Plaça Mestre Anyé es van seguir criteris de seguretat. Per aquesta raó vam optar per unir-la a la vorera de l’entrada de l’escola. D’aquesta manera evitàvem que s’hagués de creuar el carrer. També evitàvem que els cotxes poguessin donar tota la volta i aparcar sobre la vorera. Els bancs es van substituir per uns de nous.

-Recollim la vostra proposta d’ampliar la xarxa de carril bici. És una qüestió que tenim a sobre de la taula i que esperem poder afrontar-la properament.

-Passo nota  a la Regidoria de Manteniment perquè miri de repassar la pintura del camí escolar. En el procés de creació d’un camí escolar participa, a més de l’Ajuntament, els alumnes de l’escola, les famílies a través de l’AMPA i el professorat del centre. D’aquesta manera es busca garantir que els accessos a l’escola siguin segurs. En aquests moments disposen de camí escolar el Sant Esteve, l’Emili Carles Tolrà, El Sol i la Lluna i el Bonavista (solament falta fer la senyalització). El camí escolar es fa a demanda del propi centre ja que es imprescindible la seva participació. El nostre objectiu és que en un futur proper totes les escoles de Castellar disposin d’un camí escolar.

-Respecte als contenidors, informar-vos que no solament no ha disminuït el seu número, sinó que hem augment la seva capacitat, especialment els de la fracció orgànica. Hem hagut de canviar la ubicació d’alguns d’aquests contenidors per facilitar l’operativa del camió de recollida. És cert que algunes ubicacions no eren les més adequades, però hem anat corregint aquestes situacions. Els forats estan dissenyats per evitar que es puguin llençar “impropis” (deixalles que no es corresponen al tipus de contenidor). El contenidor de paper, per exemple, està dissenyat perquè el cartró es llenci plegat i no s’ompli amb quatre caixes.

-Hi ha algunes queixes puntuals que ja estan resoltes: els semàfors propers a les pistes d’atletisme estan arreglats igual que els fanals d’Agustina d’Aragó, per exemple. Sí que m’agradaria comentar el tema de l’skate: vam recollir la queixa dels forats i el vam arranjar, però poc desprès coincidint amb Sant Joan algú va tornar a fer un forat. Es fa difícil mantenir en condicions una instal·lació si els usuaris no tenen una mica de cura pel seu manteniment. En tot cas, quan trobeu un desperfecte a la via pública ens ho podeu comunicar per poder programar el seu arranjament. Entre tots podem millorar els carrers.

-També apostem per la creació del Consell de Joves. Durant el propers curs 2015-2016 tenim previstes una sèrie de trobades amb els joves interessats, els tutors i el professors dels instituts per mirar de posar-lo en marxa. D’aquestes reunions ha de sortir de forma consensuada el seu format i funcionament per garantir que sigui realment útil.

Moltes gràcies per fer-me arribar les vostres propostes i espero que continueu treballant com heu fet fins ara per millorar Castellar.

Atentament,

 

Ignasi Giménez Renom

Alcalde

 

Comparteix..