El manifest a l’Actual

Manifest pels drets dels infants

Un moment de la lectura del manifest pels drets dels infants, que es va fer dilluns a l’escola Bonavista
Un moment de la lectura del manifest pels drets dels infants, que es va fer dilluns a l’escola Bonavista (Q. Pascual)
Dilluns passat, a l’escola Bonavista es va llegir un manifest pels drets dels infants. El document es va redactar a les colònies que el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya va fer a Cabrera de Mar a principis d’octubre i que els Consells Locals han tingut temps de llegir-lo abans i fer les aportacions que consideressin. El compromís dels Consells Locals és fer-ne el màxim de difusió possible. Pel que fa als representants de Castellar del CNIAC, es van escollir a la trobada del 3 de novembre: Marina Valverde Perich, que fa 5è al Joan Blanquer i que és el seu primer any com a representant del Consell, i Edgar Martínez, que fa 6è al Sol i la Lluna i ja va ser representant al curs passat. Dilluns també, una delegació de membres del CNIAC es va reunir amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per presentar-li el manifest.
A continuació reproduïm el manifest que es va llegir a l’escola Bonavista:

· Dret a participar a la vida Social, Cultural i Política Tots els nens i nenes i adolescents tenen dret a opinar sobre temes que els afecten, en conjunt amb altres persones, i a intervenir i fer el que pugui afectar al desenvolupament del seu entorn. S’ha de tenir en compte la seva opinió i poder estar presents als actes culturals, socials i polítics que mantinguin relació amb ells.

· Dret a una vida digna i un entorn saludable Tots els nens i nenes han de poder tenir a prop seu un metge que els pugui atendre. També tots els nens i nenes tenen dret a tenir una alimentació i a viure en un entorn saludable. En el cas de ser un infant abandonat o maltractat has de poder rebre unaatenció especial.

· Dret a una educació de qualitat L’educació és important pel futur de la societat ja que construeix persones civilitzades, educades i amb valors. L’educació obligatòria hauria de ser gratuïta i de qualitat més interactiva amb bons professors. Per a que tot alumne pugui assolir una base mínima de coneixements i que se li potenciïn les diverses habilitats.

· Dret a una família Tot infant té dret a una família que es preocupi per ell i li proporcioni elements bàsics, com un sostre o menjar, però no únicament objectes materials, sinó l’amor d’una mare o un pare i el sentiment de pertànyer a un lloc. En cas de que no pugui ser, el govern hauria de vetllar perquè el nen pogués tenir una infància completa i sense mancances. Hem de potenciar les adopcions per aconseguir que tothom es senti acollit en família. Ens sembla rellevant que els infants de Catalunya visquin en un entorn on els seus drets siguin respectats. Animem que ningú és quedi de braços creuats davant de l’incompliment d’aquests drets.Tots i totes amb els petits actes quotidians hem de fer possible que els nostres drets es compleixin. Necessitem el suport i el treball del govern per garantir el compliment dels drets.

Comparteix..